پورتال گروه سازین و ساختار مدیریتی و سبک ارائه سرویسها و خدمات سازین کاملا با رویکرد توسعه فناوری اطلاعات در فضای مجازی تغییر یافته است.

اگر مشترک قدیمی سازین هستید و قبلا در پورتال کاربران حسابی داشته اید بایستی برای فعالسازی و ثبت نام مجدد اقدام نموده و نام سرویسهای فعال خود را از طریق تیکت برای واحد پشتیبانی یا فروش اعلام نمایید تا اقدام به فعالسازی مجدد خدمات شما نماید. مشترکین قدیمی گروه سازین از یک امتیاز ویژه معادل 50% تخفیف و تا یکصدهزارتومان بن تخفیف روی برخی محصولات و خدمات خواهند بود که پس از ثبت نام فعالسازی خدماتشان با توجه به گروه سرویسی که در آن قرار دارند برایشان ارسال میگردد.

برای ثبت نام به لینک بالای صفحه مراجعه کنید


Friday, September 2, 1396� برگشت