مقالات

 روش سفارش نوتیفیکیشن تبلیغاتی و استاندارد محتوای تبلیغات چیست؟

 پوش نوتیفیکیشن چیست؟

پوش نوتیفیکیشن چیست ؟پیامی که به کاربران اپلیکیشن های موبایل ارسال میشود را نوتیفیکیشن مینامند....